MANUFrACTURE. Things & thoughts that matter 

manufacture (1) (n.): the making of articles
manufactures (2) (n., plural): produced articles, goods
manufacture (3) (v.tr.): make, invent, fabricate, produce
fracture (n.): breakage, crack, split

“Tradition is not a relic but something to be kneaded today.” [Traditie is geen relikwie maar iets dat je vandaag moet kneden.] (Gerard Mortier, 2014)

“There is a crack in everything, That’s how the light gets in.” (Leonard Cohen, 1992)

The current rephrasing of traditional artistic forms, materials, techniques, functions and/or concepts constitutes the link between the researchers of MANUFrACTURE. This research group unifies research into and with artistic objects that venture into the interface between fine art, the objet d’art and design. Crafts(manship), characterised by skill, handicraft, uniqueness and tactility, is combined with the artistic or with industrial processes and practices. Sometimes a specific question is the starting point, sometimes topical needs form the basis. Apart from the final product, also the creative process itself is important, with attention to the active interaction between materialisation and idea as design method. In this, the body often serves as a giver of meaning and as carrier of tacit knowledge or specific ‘memory’ for acts during the creative process. The aim is not just perfection – also fracture, vulnerability or lack may constitute a source of inspiration or may be externalised. In other words: the crucial role of contemporary art as fractious troublemaker.

 

MANUFrACTURE. Things & thoughts that matter [Dutch]

Manufacture (1) (zn): fabricaat, product
Manufacture (2) (zn): vervaardiging, fabricage, productie(proces), makelij; fabriekswezen, industrie; maakwerk(je)
Manufacture (3) (ww): vervaardigen, verwerken, produceren, voortbrengen, verzinnen
Fracture (zn): breuk, fractuur, barst, gebroken waar

“There is a crack in everything, That’s how the light gets in.” (Leonard Cohen, 1992)

“Traditie is geen relikwie maar iets dat je vandaag moet kneden.” (Gerard Mortier, 2014)

De actuele hertaling van traditionele artistieke vormen, materialen, technieken, functies en/of concepten is wat de onderzoekers van MANUFrACTURE verbindt. De onderzoeksgroep verenigt onderzoek naar en met artistieke objecten die zich begeven op het raakvlak tussen de vrije kunst, het objet d’art, en design. Ambacht(elijkheid), gekenmerkt door métier, het manuele, uniciteit en tactiliteit, wordt gecombineerd met het artistieke of met industriële processen en praktijken. Nu eens wordt vertrokken van een specifieke vraag, dan weer ingespeeld op actuele noden. Naast het eindproduct is ook het creatieproces zelf van belang, met aandacht voor de actieve wisselwerking tussen materialisatie en idee als ontwerpmethode. Het lichaam fungeert daarbij dikwijls als betekenisverlener en als drager van een tacit knowledge of specifiek ‘geheugen’ voor handelingen tijdens de creatie. Niet enkel het perfecte wordt beoogd, ook de breuk, het kwetsbare of het gebrek kunnen een inspiratiebron vormen of veruitwendigd worden. Of nog: de cruciale rol van hedendaagse kunst als weerbarstige stoorzender.

Postdoc:

Nadia Sels
Vlad Ionescu
Peter De Cupere
Karen Wuytens
Bert Willems
David Huycke


PhD students:

Joani Groenewald
Sebastián González de Gortari
Lodewijk Heylen
Eleanor Duffin
Patricia Domingues
Anneleen Swillen
Marieke Pauwels
Natalia Drobot


CONTACT

Prof. dr. David Huycke

Coordinator Research Group MANUFrACTURE
MAD-Research
PXL-MAD School of Arts
Campus Elfde Linie, Elfde-Liniestraat 25, gebouw C
B-3500 Hasselt, Belgium
+32 477 805 482

david.huycke@pxl.be | david.huycke@uhasselt.be

Grafisch Ontwerp: Jelle Martens
Website: Mathieu Serruys