Focusgroepen doctoraat Anneleen Swillen

Anneleen Swillen onderzoekt de potentiële expressieve rollen van presentatie in het artistieke proces. In het kader van haar doctoraatsonderzoek in de kunsten (UHasselt en PXL-MAD, 2015 – 2019) organiseerde zij twee focusgroepen in Kasteel Domein Bokrijk.

 

Tijdens deze groepsgesprekken gingen experts uit diverse artistieke disciplines (hedendaagse sieraden, beeldende kunst, design, architectuur en scenografie) in dialoog omtrent het onderwerp van presentatie. Thema’s zoals de rollen van presentatie in artistieke praktijk en het ontwerpproces, de verhouding tussen creatie en presentatie, diverse media en platformen voor presentaties, en meer, werden uitvoerig besproken. Doel van deze focusgroepen was het verkrijgen van een zo ruim mogelijke kijk op hedendaagse presentatie om zodoende het begrip presentatie te herdenken en te (her)definiëren. Beide gesprekken startten vanuit ieders persoonlijke visie en ervaringen omtrent presentatie, van waaruit de diverse interesses en standpunten geschetst werden.

 

Deelnemers aan het gesprek op woensdag 23 maart waren Liesbeth den Besten, Ruudt Peters, Gésine Hackenberg, Karin De Buysere, Jeroen Martens, Romy Cockx en An-Katrien Dullers.

 

De tweede focusgroep vond plaats op donderdag 31 maart en bestond uit Jan Boelen, Dr. Remco Roes, Margriet Vollenberg, Ilse Roosens, Jo Klaps en Marc Cnops.

 

De bevindingen van deze gesprekken worden verwerkt in een artikel dat binnenkort gepubliceerd wordt.

 

Prof. Dr. Bert Willems, Dr. Karen Wuytens en Anneleen Swillen begeleidden het gesprek.

 

 

Phd student Anneleen Swillen explores the expressive potential of presentation within artistic practice (UHasselt and PXL-MAD, 2015 – 2019). Recently, she organised two focus groups in Kasteel Domein Bokrijk concerning the theme of presentation.

 

Within these group discussions, experts from various artistic disciplines (contemporary jewellery, fine arts, design, architecture and scenography) went into dialogue about ‘presentation’. Conversation topics included the possible roles of presentation within artistic practice, the relationship between creation and presentation, various media, platforms and formats for presentation, and more. Aim was to obtain a broad view about presentation through a dynamic conversation in order to rethink and (re)define presentation. Both group conversations started from the personal viewpoints and experience of the participants, from which various interests and positions were drawn.

 

Participants of the conversation on Wednesday 23 March were Liesbeth den Besten, Ruudt Peters, Gésine Hackenberg, Karin De Buysere, Jeroen Martens, Romy Cockx and An-Katrien Dullers.

 

The second group discussion took place on Thursday 31 March and consisted of Jan Boelen, Dr. Remco Roes, Margriet Vollenberg, Ilse Roosens, Jo Klaps and Marc Cnops.

 

The findings of both conversations will be processed in the Phd dissertation and in an article that will be published shortly.

 

Both group discussions were moderated by Prof. Dr. Bert Willems, Dr. Karen Wuytens and Anneleen Swillen.